بسته

کتاب دختران پفپفی قدرتمند شماره 1

کتاب کودک با تصاویر مصور - comic strip + سیم کارت کودک
ارسال رایگان
10,000 تومان

با استفاده از سیم کارت کودک و نوجوان ، امکان دسترسی رایگان به وب سایت های متنوعی در حوزه های زیر برای شما فراهم است :

وب سایت های جامع کودک و نوجوان 

کتاب و مسابقه 

علمی ،درسی ،آموزشی و اخبار

ویدئو ،کارتون و سرگرمی 

محتوای متنی و آهنگ های پیشواز کودکان 

بازی ،جدول و معما

مجله های کودک و نوجوان سایر ویژگی های سرویس عبارتند از:

با استفاده از اپلیکیشن  "فرزند منو یا شماره گیری کد رایگان #2*543* از گوشی خود یا فرزندانتان می توانید از ویژگی های زیر استفاده نمایید:

امکان تعریف فهرست مجاز مخاطبان کودک یا نوجوان به منظور برقراری تماس و ارسال و دریافت پیامک و همچنین ایجاد فهرست وب سایت های قابل دسترسی 

نظارت بر برنامه های کاربردی نصب شده روی گوشی تلفن همراه کودک یا نوجوان و امکان فعال یا غیر فعال نمودن هریک از آنها در زمان دلخواه یا بازه زمانی تعریف شده

دریافت گزارش های مختلف درباره تماس ها ، پیامک ها، وب سایت های بازدید شده و برنامه های کاربردی استفاده شده توسط کودک یا نوجوان

برای استفاده از این مجموعه هردو سیم کارت کودک /نوجوان و والدین باید ایرانسلی و تحت مالکیت والدین (هردو بنام پدر و یا هردو بنام مادر باشد.)

با استفاده از سیم کارت کودک و نوجوان ، امکان دسترسی رایگان به وب سایت های متنوعی در حوزه های زیر برای شما فراهم است :

وب سایت های جامع کودک و نوجوان 

کتاب و مسابقه 

علمی ،درسی ،آموزشی و اخبار

ویدئو ،کارتون و سرگرمی 

محتوای متنی و آهنگ های پیشواز کودکان 

بازی ،جدول و معما

مجله های کودک و نوجوان سایر ویژگی های سرویس عبارتند از:

با استفاده از اپلیکیشن  "فرزند منو یا شماره گیری کد رایگان #2*543* از گوشی خود یا فرزندانتان می توانید از ویژگی های زیر استفاده نمایید:

امکان تعریف فهرست مجاز مخاطبان کودک یا نوجوان به منظور برقراری تماس و ارسال و دریافت پیامک و همچنین ایجاد فهرست وب سایت های قابل دسترسی 

نظارت بر برنامه های کاربردی نصب شده روی گوشی تلفن همراه کودک یا نوجوان و امکان فعال یا غیر فعال نمودن هریک از آنها در زمان دلخواه یا بازه زمانی تعریف شده

دریافت گزارش های مختلف درباره تماس ها ، پیامک ها، وب سایت های بازدید شده و برنامه های کاربردی استفاده شده توسط کودک یا نوجوان

برای استفاده از این مجموعه هردو سیم کارت کودک /نوجوان و والدین باید ایرانسلی و تحت مالکیت والدین (هردو بنام پدر و یا هردو بنام مادر باشد.)

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب داستان های اردکی شماره 1

کتاب کودک با تصاویر مصور - comic strip + سیم کارت کودک
10,000 تومان

کتاب پرندگان خشمگین در کلاس پرواز شماره 3

کتاب کودک با تصاویر مصور - comic strip + سیم کارت کودک
10,000 تومان

کتاب پرندگان خشمگین در کلاس پرواز شماره 1

کتاب کودک با تصاویر مصور - comic strip + سیم کارت کودک
10,000 تومان

کتاب پرندگان خشمگین شماره 1

کتاب کودک با تصاویر مصور - comic strip + سیم کارت کودک
10,000 تومان